Content
Sektori industrije u kojima smo prisutni
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Galerija fotografija - Boje za puteve

Boje za puteve
---------------------------------------------------------------------------------------------

 Boje za puteve Boje za puteve

U našem prodajnom programu nalaze se proizvodi vodeće ukrajinske kompanije za proizvodnju i primenu različitih tehnologija horizontalne putne signalizacije COLOR SIM. Kompanija COLOR SIM je u potpunosti zaokružila proces proizvodnje i primene tri različite tehnologije kada se radi o horizontalnoj signalizaciji na putevima. Naime, u njenim proizvodnim pogonima, pod robnom markom SIGNAKUL, proizvode se akrilna boja za puteve - putarska farba, hladna plastika i termo plastika, koje zadovoljavaju najstrožije evropske i svetske standarde kvaliteta.

SIGNAKUL - akrilna boja (putarska farba) za tankoslojnu horizontalnu signalizaciju za sve vrste puteva i pešačke prelaze.
Proizvedena na bazi akrilne smole specijalno napravljenje za asfaltne i betonske podloge, sa pigmentima, puniocima i dodacima modifikatora. Namenjena je za tankoslojno horizontalno obeležavanje signalizacije magistralnih puteva, ulica, trgova, parkinga i pešačkih prelaza pokrivenih asfaltom i betonom. Može se nanositi svim vrstama mašina za nanošenje signalizacije i ručno. Minimalna potrošnja je 600 g/m2. Visok sadržaj neisparljivih materija osigurava odlična pokrivna svojstva i visoku gustinu. Upravo ove osobine garantuju odlično prijanjanje na površinu obezbeÄ‘ujući formiranje jednorodnog sloja bez naprslina, postojanog u odnosu na brisanje i uticaj različitih vrsta prljavštine: masti, soli, benzina itd. Isporučuje se u četiri osnovne nijanse: bela, žuta, crvena i crna.
Kao posebna vrsta premaza isporučuje se SIGNAKUL A - akrilna boja za horizontalnu signalizaciju na aerodromima i heliodromima.
Zajedno sa akrilnom bojom, moguće je isporučiti i specijalno formulisan razređivač za akrilnu boju SIGNAKUL kao i SIGNAKUL staklene mikrokuglice-perle .

SIGNAKUL HAP - hladna aglomeratna plastika za debeloslojnu signalizaciju za sve vrste puteva i pešačke prelaze.
Dvokomponentni sistem ( A+B ) u varijanti 98%+2%, čije se komponente ispručuju zasebno i mešaju nesporedno pre nanošenja. Pomešane komponente za vreme primene ostaju tiksotropne a zatim se brzo stvrdnjavaju zahvaljujući hemijskoj reakciji u zavisnosti od temperature vazduha i površine na koju se nanose. Namenjena je za trajno obeležavanje signalizacije na magistralnim putevima, ulicama, pešačkim prelazima i ostalim saobraćajnicama. Nanosi se specijalnim mašinama za primenu i nanošenje dvokomponentnih materijala. Potrošnja varira od 4-7 kg u zavisnosti od tipa linije koja se nanosi. Može se koristiti za nanošenje pune ravne linije, pune linije sa zvučnim upozorenjem i aglomeratne linije tipa "ekonomik". Obeležavanje saobraćajnica hladnom plastikom odlikuje se odličnom adhezijom i visokim koeficijentom postojanosti kako na asfaltnim tako i na betonskim saobraćajnicama. Rok trajanja ove vrste signalizacije bi trebalo da bude izmeÄ‘u 2 i 3 godine uz poštovanje svih pravila za nanošenje. Isporučuje se u beloj boji, a po specijalnom zahtevu kupca moguća je isporuka i u drugim nijansama.
Kao posebne vrste premaza bazirane na ovoj tehnologiji isporučuju se još i SIGNAKUL HSP - hladna sprej plastika za tankoslojnu horizontalnu signalizaciju i SIGNAKUL HPP - hladna plastika za pešačke prelaze.
TakoÄ‘e, ukoliko uslovi na saobraćajnicama koje se obeležavaju zahtevaju podlogu pre nanošenja same horizontalne signalizacije isporučuje se i SIGNAKUL GHP - podloga za hladnu plastiku.
Zajedno sa hladnom plastikom moguće je isporučiti i SIGNAKUL staklene mikrokuglice-perle.

SIGNAKUL TRP - termoreljefna plastika za debeloslojnu signalizaciju za sve vrste saobraćajnica.
Materijal na bazi specijalnih polimera sa pigmentima i puniocima. Tiksotropna svojstva materijala omogućavaju formiranje ravnih i reljefnih signalnih površina različite debljine. Namenjena je za obeležavanje magistralnih puteva i ulica. Nanosi se specijalnim mašinama za nanošenje signalizacije tehnikom ekstruzije ili vučne kutije. Potrošnja je 4-5 kg/m2 u zavisnosti od debljine pune linije. Formira odličnu belu liniju sa visokim koeficijentom refleksije svetlosti ( 500 milikandela ). Odlikuje je odlično prijanjanje uz asfalt i beton i visok protuklizni koeficijent. Reljefnost pune linije omogućava dobru vidljivost po kišnom vremenu i efekat zvučnog upozorenja kada se linija nagazi.
Kao posebna vrsta premaza baziranog na ovoj tehnologiji isporučuju se još i SIGNAKUL TAP - termoaglomeratna plastika za debeloslojnu signalizaciju i SIGNAKUL TSP - termosprej plastika za tankoslojnu signalizaciju.
TakoÄ‘e, ukoliko uslovi na saobraćajnicama koje se obeležavaju zahtevaju podlogu pre nanošenja same horizontalne signalizacije isporučuje se i SIGNAKUL GTP - podloga za termo plastiku. Zajedno sa termo-plastikom moguće je isporučiti i SIGNAKUL staklene mikrokuglice-perle.

Proizvodi hemijske industrije
---------------------------------------------------------------------------------------------

Newsletter
---------------------------------------------------------------------------------------------

Prijavite se na našu mailing listu i budite redovno
obaveštavani o novostima u kompaniji Astra ITB